دانشنامه علوم و آموزش رایگان
نویسنده و گردآورنده : احسان خوشخرام


منوی دسته ای
موضوع: فیزیک

فرم چکیده : پایان نامه

عنوان پایان نامه : نورسنجی سیستم دوتایی گرفتنی SW Lac 

اساتید راهنما :  دکتر بهرام خالصه

نگارش : خدیجه سلحشور

تاریخ ثبت : 19/8/1380

شماره ردیف : 724

 
چکیده

 

نورسنجی سیستم دوتایی گرفتنی SW LAC  طی 6 شب در تابستان 1380 با استفاده از تلسکوپ 51 سانتی متری رصدخانه ابوریحان بیرونی شیراز در دو صافی B  و  V انجام گرفت . پس از پردازش داده ها ، منحنی های نوری برای دو صافی B  و V رسم شدند . منحنی های نوری به دست آمده به روش ویلسون – دوینی (1998) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . پارامترهای فیزیکی و هندسی با استفاده از داده های طیف سنجی محاسبه گردیدند .

نتایج این برسی ها نشان می دهد که این سیستم از نوع دوتایی های فوق تماسی و متعلق به سیستم Wuma  و از ستارگان نوع W می باشند . در نتیجه این دوتایی را می توان در رده بندی ستارگان دوتایی گرفتنی در گروه دوتایی های نوع EW قرار دارد .

همچنانکه قبلاً توسط محققین دیگر تغییرات پریود ذکر شده است ، در این کار نیز ضمن تأیید این مطلب با توجه به دامنه تغییرات پریود ، احتمال وجود جرم سومی را نیز مد نظر قرار می دهد . و از جمله مشخص می شود که مؤلفه اولیه دارای لک است در این کار رده طیفی مؤلفه اول از نوع F8 و رده طیفی مؤلفه دوم از نوع G2 تعیین می شود .

قابل ذکر است ، جهت کارایی و دقت بیشتر در تجزیه و تحلیل داده های نوری با استفاده از داده های موجود مربوط به کارهای چوبی (1984) سیستم را با کاربرد برنامه های ویلسون – دوینی و Binary maker  مورد حل قرار دادیم که نتایج حاصل فصلی از پایان نامه را تشکیل می دهد .

 

دانشکده علوم ( دانشگاه فردوسی مشهد )
نویسنده : احسان خوشخرام


امکانات


این صفحه را به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

احسان خوشخرام ٍ نویسنده و گردآورنده : احسان خوشخرام دانشجوی مرکز مخابراتی ایران

ایمیل : email@atrod.com

آمار بازدید
  خوش آمدید
نویسندگان:

وضعیت وبلاگ :

اوقات شرعی :

تبلیغات